Työllä luodaan hyvinvointia

Näen, että työ on yksi tärkeimpiä asioita, jolla luodaan hyvinvointia. Työllä tai muilla yhteiskunnan määrittämillä suoritteilla ei kuitenkaan voida mitata ihmisarvoa: minulle on tärkeää olla rakentamassa sosiaalisesti oikeudenmukaista ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa tuetaan heikommassa asemassa olevia. Elämäntilanteet vaihtelevat, ja tuen tarvitsija voi olla kuka tahansa meistä.

Haluan edistää monipuolisia työllistymisen mahdollisuuksia Pirkanmaalla. Olen työskennellyt eri tehtävissä välityömarkkinoilla haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten parissa, ja kohdannut monenlaisia lähtökohtia ja vaiheita, jolloin ihminen tarvitsee toimivia tukipalveluja pärjätäkseen työelämän haasteellisessa kentässä.

Työhön, ja elämään ylipäätään, liittyy vahvasti myös terveys ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä, ne kasvattavat syrjäytymisen riskiä ja aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. Haluan kehittää ja tukea vaikuttavia mielenterveystyön ja mielenterveyshäiriöistä kuntoutumisen palvelupolkuja, rakenteita ja yhteisöjä.